direct naar inhoud van 7.3 Bodem
Plan: De Slottuin
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0201

7.3 Bodem

Toetsingskader

Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan onderzoek te worden verricht naar de bodemgesteldheid in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de beoogde nieuwe functie. Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone gronden te worden gerealiseerd.

Onderzoek en conclusie

Uit informatie van de Milieudienst IJmond blijkt dat ter plaatse van het plangebied in 2003 twee bodemonderzoeken zijn uitgevoerd, namelijk een indicatief bodemonderzoek en een asbestonderzoek. Uit deze onderzoeken bleek dat er ten hoogste lichte verontreinigingen zijn aangetroffen in de bodem. Asbest is niet geconstateerd. Op basis van deze onderzoeken kan worden geconcludeerd dat de bodemkwaliteit geschikt is voor de beoogde functie. In de praktijk wordt echter een houdbaarheid van 5 jaar aangehouden voor bodemonderzoeken. Om die reden is een nieuw verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in 2011. Het rapport hiervan is opgenomen in bijlage 5. De conclusie van dit rapport komt overeen met die van de eerdere onderzoeken. Het aspect bodem staat de uitvoering van het plan daarom niet in de weg.