direct naar inhoud van 6.3 Handhaving
Plan: De Slottuin
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0201

6.3 Handhaving

In 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders het handhavingsprogramma 2003 vastgesteld. Het handhavingsprogramma heeft als doel het verbeteren van het niveau waarop gehandhaafd wordt in Heemstede. De handhaving wordt volgens een programmatische aanpak voor de beleidsterreinen Openbare Ruimte, Brandveiligheid, Wonen en Milieu opgepakt. Jaarlijks worden voor de beleidsterreinen werkprogramma's opgesteld.

De handhaving van de regelgeving vervat in dit plan is de bevoegdheid van burgemeester en wethouders. Het gaat daarmee met name om de planregels inzake het bouwen en het gebruik van gronden en bouwwerken. Het Bro bevat een algemeen verbod om gronden en bouwwerken te gebruiken in strijd met de bestemming.

Handhaving van dit plan is van belang om de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid in stand te houden. Daarnaast heeft handhaving uiteraard ook een belangrijke functie in het kader van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.

De planregels in dit plan zijn voldoende duidelijk, concreet en toepasbaar om te kunnen handhaven. Handhaving van het plan zal in de praktijk primair plaatsvinden via de bestemmingsplantoets in het kader van de omgevingsvergunning en door feitelijk toezicht op de aanwezigheid van bouwwerken en op gebruiksactiviteiten.