direct naar inhoud van 6.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: De Slottuin
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0201

6.2 Economische uitvoerbaarheid

Het plan maakt de ontwikkeling van nieuwe woningen mogelijk. Om die reden is het in het kader van de Wet ruimtelijke ordening verplicht om uiterlijk gelijktijdig met het bestemmingsplan een exploitatieplan op te stellen. Een uitzondering hiervoor is van toepassing wanneer het kostenverhaal voor de gemeente anderszins is afgedekt.

Voor dit plan is een overeenkomst gesloten tussen de ontwikkelaar en de gemeente, waarmee de kosten voor de gemeente afdoende zijn afgedekt. Deze overeenkomst heeft onder andere betrekking op de door de gemeente te maken kosten en het planschaderisico, waartoe overigens in 2009 reeds een planschadeanalyse voor is opgesteld.

Van de appartementen worden er 47 in de huursector gerealiseerd, waarvan 29 in de sociale sector. Deze appartementen worden met name aangeboden aan de bewoners van de regio Zuid-Kennemerland met een leeftijd tussen 25 en 75 jaar. De overige huurappartementen worden in de vrije sector aangeboden. De doelgroep voor deze bewoners bestaat uit bewoners uit de regio Zuid-Kennemerland en mogelijk de Haarlemmermeer met een leeftijd tussen 30 en 40 jaar en senioren met een leeftijd tussen 50 en 75 jaar.

De koopwoningen en –appartementen worden in diverse prijsklasse aangeboden. De doelgroep voor deze woningen bestaat uit bewoners van de regio Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer. De grondgebonden woningen zullen met name worden gekocht door jonge gezinnen met een leeftijd tussen 30 en 40 jaar. De appartementen zullen met name worden verkocht aan senioren met een leeftijd boven de 50 jaar.