direct naar inhoud van 5.3 Verbeelding
Plan: De Slottuin
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0201

5.3 Verbeelding

Bestemmingsvlak en bouwvlak

De in het plangebied aanwezige bestemmingen bestaan in de meeste gevallen uit twee vlakken: een bestemmingsvlak en een bouwvlak. Het bestemmingsvlak geeft aan waar een bepaald gebruik toegestaan is. Het bouwvlak is een gebied dat op de verbeelding is aangegeven waarvoor de mogelijkheden om gebouwen te bouwen in de regels zijn aangegeven. Het bouwvlak is op de verbeelding voorzien van aanduidingen die betrekking hebben op de maatvoering (zoals goot- en bouwhoogtes).

Aanduidingen

Op de verbeelding is een onderscheid gemaakt in twee verschillende aanduidingen. De aanduidingen die betrekking hebben op afmetingen, percentages en oppervlakten, zowel ten aanzien van het bouwen als ten aanzien van het gebruik, zijn maatvoeringaanduidingen, waaronder de goot- en bouwhoogte.

Daarnaast zijn er functieaanduidingen gebruikt om de gebruiksmogelijkheden binnen een bestemming nader te kunnen specificeren. Zo zijn de brug over het water en de stallinggarage onder het nieuwe maaiveld ieder met een functieaanduiding vastgelegd.