direct naar inhoud van 4.5 Conclusie
Plan: De Slottuin
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0201

4.5 Conclusie

De ontwikkeling past binnen het beleidsuitgangspunt van Rijk en provincie om bestaand stedelijk gebied te benutten voor stedelijke ontwikkelingen en zodoende het landelijk gebied te ontzien.

Op gemeentelijk niveau zijn uiteenlopende beleidsdocumenten relevant. In algemene zin geldt ook hier dat het herontwikkelen van een reeds bebouwde locatie ertoe leidt dat het plan past binnen het beleidskader. Op deze wijze blijven ruimtelijke structuren en daarmee ook groene structuren onaangetast. Bovendien wordt door het vergroten van de watergang, het aanleggen van een brug voor langzaam verkeer en het aanleggen van een waterspeelplaats, bijgedragen aan een recreatieve verbinding richting het weidelandschap.

Het woningbouwprogramma voorziet in uiteenlopende woningen, met huurwoningen in het middeldure segment en koopwoningen in zowel het middeldure als dure segment. De segmenten waar in de nota Wonen aan werd gedacht voor deze locatie, sluiten hier niet direct op aan. Daarbij is het goed te vermelden dat de nota Wonen op dit punt 'slechts' idee├źn noemde. In algemene zin kan worden gesteld dat de nota Wonen ook een vraag aantoont naar de woningen waar het plan in voorziet.

Tot slot wordt aan het gemeentelijk archeologiebeleid voldaan doordat uit archeologisch onderzoek is gebleken dat het gebied geschikt is voor de beoogde ontwikkeling.

Het plan past zodoende binnen de diverse beleidskaders.