direct naar inhoud van 3.2 Strijdigheden met het bestemmingsplan
Plan: De Slottuin
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0201

3.2 Strijdigheden met het bestemmingsplan

De strijdigheden met het vigerende bestemmingsplan hebben zowel betrekking op de toegestane functie als op de bouwmogelijkheden.

Waar het vigerende bestemmingsplan specifiek was gericht op een schoolgebouw, daar richt het nieuwe bestemmingsplan zich op woonbebouwing. Voor de bebouwing wordt in het nieuwe bestemmingsplan uitsluitend met de bestemming Wonen gewerkt, naast meer algemene bestemmingen als Groen, Water en Verkeer voor de verdere inrichting van het terrein.

Qua bouwmogelijkheden wijkt het plan zoals gezegd ook af van de vigerende mogelijkheden. Waar het vigerende plan zich richt op een compacte bouwmassa gecentreerd op het perceel, daar kent het nieuwe plan meerdere, verspreid liggende bouwblokken. Dit komt ook tot uiting in de wijze van bestemmen. Het vigerende plan biedt namelijk een ruim bouwvlak met daarin een maximum bebouwingspercentage. Binnen dit bouwvlak kan zodoende geheel flexibel gebruikgemaakt worden van het toegestane bebouwingspercentage. Voor de hoogte geldt een maximum van 9,5 m, met dien verstande dat gebouwen vlak worden afgedekt. Het nieuwe bestemmingsplan legt daarentegen strakke bouwvlakken om de geprojecteerde bebouwing, zodat de ligging hiervan geheel vast ligt. Ook de hoogte van de bebouwing is per gebouw weergegeven, waarbij het plan een onderscheid kent in gebouwen met en zonder kap.