direct naar inhoud van 3.1 Vigerende bestemmingsregeling
Plan: De Slottuin
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0201

3.1 Vigerende bestemmingsregeling

Het vigerende bestemmingsplan betreft het plan 'Christelijk Atheneum' dat is vastgesteld door de gemeenteraad van Heemstede op 26 juni 1969. Dit plan voorzag in de mogelijkheid van een nieuw schoolgebouw ter vervanging van het houten noodgebouw aan de Burgemeester van Lennepweg. Het plan, waarvan hieronder een weergave van de plankaart is opgenomen, voorziet in compacte bouwmogelijkheden, met rondom openheid en groen.

De Ingenieur Lelylaan wordt eveneens in het plangebied meegenomen, om op die manier een nieuwe inrichting mogelijk te maken die een betere aansluiting vormt tussen de bestaande wijk en het plangebied. Deze Ingenieur Lelylaan valt binnen het vigerende bestemmingsplan 'Indische Wijk'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0201_0007.png"