direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer van de toelichting
Plan: De Slottuin
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0201

1.4 Leeswijzer van de toelichting

De toelichting is als volgt opgebouwd:

  • in Hoofdstuk 2 komt de ruimtelijke planbeschrijving aan bod. Hierin word de huidige en beoogde situatie beschreven;
  • in Hoofdstuk 3 wordt de strijdigheid met het vigerende bestemmingsplan duidelijk gemaakt;
  • het van toepassing zijnde ruimtelijk relevante beleid voor het plangebied is beschreven in Hoofdstuk 4;
  • de uitgangspunten voor de juridische planregeling zijn opgenomen in Hoofdstuk 5;
  • in Hoofdstuk 6 wordt de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het plan aangetoond;
  • tot slot worden in Hoofdstuk 7 de (milieu)aspecten beschreven en aangetoond dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening.