direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: De Slottuin
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0397.BPSlottuin-0201

1.1 Aanleiding

Voor de gronden van het voormalige Nova College is door Ambiance Projecten BV het initiatief opgevat om tot herontwikkeling over te gaan in de vorm van woningbouw. In samenspraak met de gemeente Heemstede is hiervoor een stedenbouwkundig ontwerp opgesteld, dat voorziet in een nieuwe inrichting van het gebied met 95 nieuwe woningen van uiteenlopende woningtypen.

Aangezien het vigerende bestemmingsplan 'Christelijk Atheneum', zoals vastgesteld op 26 juni 1969, geen mogelijkheden biedt voor de beoogde herontwikkeling, is er een nieuw bestemmingsplan nodig. Het bestemmingsplan dat voor u ligt voorziet in een toegesneden onderbouwing van het plan alsmede een juridisch-planologische regeling op basis waarvan het plan uitgevoerd kan worden.